Avstemming er veldig viktig i regnskapene.

Men det er en rutine som ofte er undervurdert  av forskjellige årsaker som dårlig tid, sparing på timer og manglende kunnskap. Områder i regnskaper hvor manglende fortløpende avstemming er et problem er kunde og leverendørreskontroene, balansekontoer som bankkontoer, skyldig skattetrekk, skyldig arbeidsgiveravgift, oppgjørskonto merverdiavgift, osv.